logo-mobilelogo

Whistleblowerordning i Transmedica-koncernen

I Transmedica-koncernen ønsker vi at opretholde et arbejdsmiljø præget af integritet, ansvarlighed og gennemsigtighed. For at styrke disse værdier indfører vi nu en whistleblowerordning, der giver vores medarbejdere en sikker og fortrolig kanal til at rapportere uregelmæssigheder eller bekymringer.

article image

Formålet med whistleblowerordningen:

Whistleblowerordningen er etableret for at fremme en åben og ærlig kommunikationskanal, hvor medarbejdere kan indberette ethvert væsentligt misbrug, ulovlig aktivitet eller andre forhold, der kan true vores virksomheds integritet og etiske standarder.

Whistleblowerordningen er tiltænkt brugt til væsentlig misbrug eller ulovligheder på arbejdspladsen, hvorfor øvrige forhold som vanligt bør søges afklaret via nærmeste leder, arbejdsmiljøudvalg/verneombud eller din anden nærmeste kontaktperson.

Hvordan fungerer det:

Fortrolig og uafhængig: Modtageren af whistleblower-henvendelser er bestyrelsesformanden, der er uvildig i den daglige drift af virksomheden. Dette sikrer fuldstændig fortrolighed og objektivitet i behandlingen af indberetninger.

Relevant behandling: Afhængig af henvendelsens art og karakter vil bestyrelsesformanden inddrage relevante personer for at sikre en grundig behandling. Dette kan omfatte interne medarbejdere, juridisk rådgivning eller eksterne eksperter efter behov.

Beskyttelse mod gengældelse: Vi garanterer fuldstændig beskyttelse mod gengældelse for enhver medarbejder, der indberetter i god tro. Vi opfordrer til åbenhed og ønsker at skabe et miljø, hvor alle føler sig trygge ved at tage ansvar for vores kollektive integritet.

Vi opfordrer alle medarbejdere til at bruge denne whistleblowerordning som et redskab til at opretholde vores høje standarder og bidrage til en sund og ansvarlig virksomhedskultur. Indberetninger kan ske skriftlig på whistleblower@transmedica.dk

Tak for din fortsatte dedikation og samarbejde for at gøre Transmedica-koncernen til en sikker og etisk arbejdsplads.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i Transmedica-koncernen